Kære Lærer – dine elevers forældre er dit vigtigste redskab

Oplever du, at det er svært at opnå en god relation til bestemte elever? Oplever du, at der ikke er lydhørhed fra hverken elever eller deres forældre ift. dig og din faglighed?

Brug forældrene aktivt!

Når du som lærer oplever, at tilgangen og samarbejdet med en elev og måske endda forældrene er udfordrende, er det vigtigt, at du også her forsøger at være nysgerrig og se bag om adfærden.

Hvorfor er det, at nogle forældre fralægger sig al ansvar for deres barns undervisning – måske endda underminerer det?

Hvorfor er det mon, at nogle forældre tillægger skolen alle onde hensigter og generel mistillid?

Noget af det jeg særligt havde fokus på, som PPR-psykolog i sparringsfora med lærerteams, var, at det er så vigtigt at lære forældrene at kende. Vær nysgerrig på, hvordan forældrenes egen skolegang har været. Ofte kommer mange forældre – bevidst som ubevidst – til at videreføre deres egne negative oplevelser med skole og lærere til deres børns skolegang.

Dette kan vise sig i, at forældrene – bevidst som ubevidst – kommer til at underminere din autoritet og faglighed. Dette kan være alt fra små uhensigtsmæssige kommentarer til direkte konflikt med dig som professionel.

For nogle af de forældre hvor skole var 10 lange negative år, er det væsentligt at huske på, at du har forældrene med i overført betydning i klasserummet hver eneste dag.

Fra et udviklingspsykologisk perspektiv ved vi, at børn bruger deres forældre til at identificere, hvilke ukendte voksne og situationer, som barnet kan have tillid til. Derfor. Stoler forældrene ikke på dig eller respekterer dig som professionel, stoler børnene højst sandsynligt heller ikke på dig.

7 gode råd til at optimere forældresamarbejdet

  1. Vær nysgerrig på forældrenes egne erfaringer med skole.
  2. Uvis forståelse, hvis forældrene kun har negative erfaringer. Det kan være meget svært for forældre at sende sit barn i “skole”, hvis forældrene kun forbinder “skole” med noget negativt.
  3. Tal sammen i stedet for AULA. Har du nogle forældre, hvor samarbejdet er udfordret af forskellige årsager, er tale så meget mere essentielt i disse digitale tider. Det skrevne sprog er ufatteligt nemt at mistolke og misforstå.
  4. Hold dig altid på egen banehalvdel, hvis der skulle opstå uenigheder. Du er ekspert ift. undervisning og forældrene er eksperter på deres børn.
  5. Forklar, ikke forsvar. Hvis du kan give en klar forklaring på din ageren i klasserummet, fremstår du tydelig i din faglighed. Noget der kan nære en “ligegyldig” tilgang til undervisning fra forældre, kan være, hvis de oplever, at dét deres børn fortæller om undervisningen er meningsløs.
  6. En generel tendens? Hvis det drejer sig om en generel tendens på jeres skole med udfordrende forældresamarbejde, vær nysgerrig på, om der er fortællinger eller holdninger som florerer i forældregruppen. Disse kan vedholdes af halve historier, rygter og sociale medier.
  7. Indse og ændre retning i de sager, som konsekvent kører i hårdknude. Måske er det inddragelse af nærmeste leder, trivselslærer eller lignende til at overtage kommunikationen med forældrene for en stund.

Kunne du bruge supervision på din egen professionelle ageren eller oplever du, at visse typer mennesker påvirker dig negativt og gør det vanskeligt at forblive professionel, så tøv endelig ikke med at sende mig en mail.

Book en tid online

Det er muligt at booke opstartssamtale via knappen “Book online”. Du er velkommen til at kontakte mig via telefon, mail eller kontaktformularen, hvis du ikke kan finde en tid, der passer i onlinebookingen, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre.

Udelad venligst personfølsomme oplysninger i mailen og kontaktformularen.

Kontakt mig