Kognitiv vurdering af børn 6-16 år

Hvad kan en test fortælle?

En kognitiv test kan også kaldes for en intelligenstest. 

Oplever I som forældre, at jeres barns trivsel er nedadgående? Måske jeres barn begynder at få bekymrende fravær eller at det pludselig bliver sværere at komme i skole? Jeres barn kan også igennem en længere periode have haft følelsesmæssige, adfærdsmæssige eller faglige udfordringer, som jeres barn ikke selv er i stand til at formulere mulige årsager hertil. 

På den baggrund kan det give mening at lave en kortlægning af jeres barn intellektuelle niveau.

På baggrund af en kognitiv vurdering foretaget med WISC-V vil I og jeres barn få en kortlægning over jeres barns kompetencer og øvepunkter ift. læringsprofil. Vi har alle mennesker forskellige styrker og svagheder. Denne profil vil kunne give forklaringsmuligheder til jeres barns vanskeligheder og danne afsæt for pædagogiske interventioner. 

WISC-V er bygget op af delprøver, hvis indhold og formål er knyttet til forskellige indekser, som hver især giver en vurdering af jeres intellektuelle evner. Delprøverne involverer blandt andet visuelle øvelser, hukommelsesspændvidde, logisk og abstrakt tænkning samt sproglige øvelser.

På baggrund af en testning med WISC-V, udregnes en samlet intelligens score, samt scorer for, hvordan jeres barn klarer det på hver af de 5 primære indekser:

  • Verbal forståelse
  • Visuo-spatial forståelse
  • Arbejdshukommelse
  • Forarbejdningshastighed
  • Ræsonnering

Forløb fra start til slut

Opstartssamtale á 1 time

Inden den kognitive test udføres, afholdes en opstartssamtale med jer og jeres barn. Inden opstartssamtalen har jeg sendt et spørgeskema til jer for uddybende beskrivelser af jeres barn. Jeg skal høre lidt nærmere ind til baggrunden for ønsket om en kognitiv vurdering. Opstartssamtalen er ligeledes en forventningsafstemning ift. hvad en kognitiv test vil kunne sige og ikke mindst ikke kunne sige om jeres barns situation. 

Opstartssamtalen er også en måde for jeres barn at se mig og mit lokale an, således at testsituationen bliver så rar som mulig. 

Inden opstartssamtalen sender jeg et skriftligt samtykke, som begge forældre skal underskrive og tage med til samtalen. Er der ikke skriftligt samtykke fra begge forældre, udføres testen ikke. 

Besluttes det efter opstartssamtalen IKKE at udføre den kognitive test, betales kun for opstartssamtale 1500kr.

Testsituationen

Selve testningen med WISC-V tager normalt maksimalt 2 timer inkl. små pauser og smalltalk. Det er essentielt for mig, at det bliver så god en oplevelse for jeres barn som muligt. Testen foretages uden forældre til stede. I er velkomne til at gå en tur imens eller sidde og vente i venteområdet imens. 

VIGTIGT – oplever jeg, at jeres barn har meget stor modvilje på at indgå i testen og vurderer jeg deraf, at det er i sådan en grad, at testens resultater ikke vil være gyldige, kan jeg beslutte at afbryde testen. 

Tilbagemeldingsmøde á 1 time.

Til et tilbagemeldingsmøde gennemgås resultaterne og jeres barns læringsprofil samt hvilke pædagogiske tiltag, jeg vil anbefale. Det afhænger af barnets alder og modenhedsniveau, om barnet deltager i tilbagemeldingsmødet. 

Jeg udarbejder inden tilbagemeldingsmødet en skriftlig rapport, som I får udleveret i papirform i afslutningen af mødet. 

Pris for forløb

Et samlet forløb:                                               13.000 kr.

Opstartssamtale uden efterfølgende test    1500 kr

Tilkøbsmuligheder efter endt forløb.

Klippekort til 3 samtaler til jeres barn med 10% rabat (betales samlet):                                     2916 kr