FAQ

Samtalen foregår i hyggelige rammer i min klinik i Støvring. Jeg vil lade dig brede din fortælling ud og jeg vil stille nysgerrige spørgsmål. Jeg benytter ofte en tavle i samtalerne. Tavlen kan hjælpe med at skabe klarhed og overblik. Jeg opfordrer altid mine klienter til at tage et billede af tavlen ved endt samtale til eget brug.

Du kan benytte min kontaktformular eller sende mig en mail på kontakt@psykologkamillajohansen.dk.
Du kan ligeledes selv booke din opstartssamtale via mit bookingsystem.
Du er ligeledes velkommen til at ringe på telefon 21905530. Da jeg ikke har fast telefontid, så læg en besked med navn og nummer.

Du betaler afslutningsvis i hver samtale.
Du kan benytte Mobile Pay eller Bank overførsel.
På din faktura er der en let løsning for “online bank betaling

Min klinik ligger i Grangårdscentret 31, 2. sal, 9530 Støvring.
Du skal gå bag om bygningen og op af en ståltrappe. Du er velkommen til at ringe til mig, såfremt det er vanskeligt at finde.

Rettidigt afbud er 24 timer planlagte aftale. Ved for sent afbud eller udeblivelse,
faktureres fulde beløb.
Afbud skal ske til telefon 21905530 per sms eller telefonsvarerbesked.

Lovmæssig - tavshedspligt og skærpet underretningspligt ift. børnesamtaler

Som psykolog følger jeg gældende lovgivning ift. GPDR retningslinjer.

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt psykologloven. Jeg har fuld tavshedspligt ift. vores samtaler. Såfremt det er nødvendigt at videregive oplysninger, sker det kun med dit skriftlige samtykke.

Hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, er jeg pålagt at bryde min tavshedspligt, da jeg ligeledes har oplysningspligt.

Hvis jeg får mistanke ud fra samtalerne om, at et barn eller ung under 18 år oplever bekymrende mistrivsel eller er til fare for sig selv eller andre, skal jeg lave en underretning til den kommunale børne- og familieafdeling.

Jeg er forpligtet til at føre journal fra samtaler og andre oplysninger som er tilkommet din sag og opbevare denne i 5 år fra sidste notat.

Såfremt du skulle ønske aktindsigt, kan du henvende dig til mig per mail eller telefon. Eventuelle fejl eller misforståelser kan rettes i en journal. Kommentarer kan til enhver tid vedlægges journalen.

Du har mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed ligesom du kan indgive klage til Psykolognævnet.

Skulle du opleve utilfredshed i dit forløb , håber jeg, at du vil informere mig om dette, så vi eventuelt kan finde en løsning sammen.

Book en tid online

Det er muligt at booke opstartssamtale via knappen “Book online”. Du er velkommen til at kontakte mig via telefon, mail eller kontaktformularen, hvis du ikke kan finde en tid, der passer i onlinebookingen, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre.

Udelad venligst personfølsomme oplysninger i mailen og kontaktformularen.

Kontakt mig