Den vigtigste øvelse du kan gøre, som kommunalt ansat psykolog!

“at være ansat i en politisk ledet organisation kan være en spændende rejse, som præges af kommunalvalg, sparerunder og skiftende visioner”

Efter 7 år i to forskellige PPR kontorer har jeg oplevet min del af ovenstående, hvor nedenstående øvelse har været meget brugbar for mig som menneske ind i rollen som PPR-psykolog.

Personlige værdisæt

Identificer dit personlige værdisæt
Dette kan være en meget svær øvelse, da værdier kan være ligesom en lilletå. Vi mærker dem først rigtigt, når de bliver trådt på.

Du kan stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvilke værdier er vigtige for mig som menneske? Hvad er det i mit arbejde, jeg sigter efter?

Eller den omvendte tankeproces:

  • Hvilke af mine værdier har jeg oplevet er blevet trådt på? Hvornår er det i mit arbejde, at det bliver svært for mig personligt?

Stil dig så følgende spørgsmål:

  • Hvilke af mine værdier er jeg okay med til tider kan blive trådt på som psykolog?
  • Hvilke værdier er jeg på ingen måde okay med, kan blive trådt på i mit arbejde som psykolog?
  • Hvordan kan du som menneske mærke, hvornår en værdi er blevet trådt på?
  • Kan du allerede nu mærke en konsekvens i dig selv som følge heraf?

Værdier som et aktiv kontra hæmsko

Når du er bevidst om, hvilke værdier du har, er det nemmere at bruge dem som et fyrtårn i dit virke som psykolog. På den måde fremstår du autentisk og med ro i din faglighed og fremtoning.

Det vil ske, at der tages beslutninger i en politisk ledet organisation, som du fagligt eller personligt ikke er enig i eller kan stå inde for, men som du qua dit arbejde er forpligtet til at være loyal imod. Her er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan du kan tilgå de opgaver med dit “værdi-fyrtårn” som guide.

Psykologer ligger alt for højt på listen over de mest stressede faggrupper. At kende sit værdisæt, mærke, hvornår det bliver trådt på og være bevidst om hvilke værdier, du kan gå på kompromis med, er et skridt på vejen mod et bæredygtigt arbejdsliv.

Tag styring over din faglige udviklingsrejse!

I et supervisionsforløb hos mig dykker vi endnu mere ned i dit personlige værdisæt og hvordan det både kan blive din force og din hæmsko i dit virke som psykolog.

Send mig en mail, så kan vi aftale et forløb!

Book en tid online

Det er muligt at booke opstartssamtale via knappen “Book online”. Du er velkommen til at kontakte mig via telefon, mail eller kontaktformularen, hvis du ikke kan finde en tid, der passer i onlinebookingen, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre.

Udelad venligst personfølsomme oplysninger i mailen og kontaktformularen.

Kontakt mig